10 de març de 2017

ENGUIXATS A MÀ I A MÀQUINA

Som una empresa amb molta experiència en enguixats, tant a mà, com projectats amb màquina. Aconseguim els millors acabats gràcies a comptar amb els millors professionals del guix i l’escaiola.